0
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
 PERIODE 2015/2016Ketua Umum                                                        : Wasis Priyo Utomo
Sekretaris                                                              : Pipin Fera Febriyanti
Bendahara                                                             : Dewi Nur Lestari
Ketua Bidang Personalia                                     : Fiqhri Alfiyan
Ketua Bidang BADIKLAT                                  : Muhammad Muhajir A.
Ketua Bidang Publikasi                                       :Mulyadi
Ketua Bidang Logistik                                         :AlvintiaraElsya Puri S.